Preventie

Bedrijven en professionals gaan anders denken over gezondheid en verzuim. Met rede! Maar liefst 70% van het verzuim heeft geen medische oorzaak. Wat zijn andere oorzaken van verzuim? De regels voor privacy zijn fors aangescherpt. U mag geen informatie verzamelen over de gezondheid van uw medewerkers. Hoe kan preventief handelen verzuim voorkomen en ervoor zorgen dat u volgens de actuele richtlijnen van privacy werkt?

Vragen en oplossingsrichtingen die wij graag met u bespreken. Loonwaarde-expert biedt tools en gespreksvaardigheden om Preventie vorm te geven in uw organisatie.


 

PRO-Werk

Het begint bij een goed gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende. Op basis van korte vragenlijsten worden de werktevredenheid, competenties en ontwikkelmogelijkheden van de werknemer in beeld gebracht. Bevindingen uit het gesprek worden vervat in een Plan van Aanpak dat SMART is ingericht. Wij introduceren en faciliteren deze gesprekken. De acties leiden tot verbetertrajecten voor werknemer en organisatie. Door onderop informatie te vergaren is uw organisatie in staat om een providerboog op te bouwen voor Preventie waaraan werkelijk behoefte is. Op basis van afnames PRO-Werk in uw bedrijf is het mogelijk om een bedrijfsanalyse te maken.

Toepassingen:

  • In de HR cyclus
  • Bij frequent kortdurend verzuim
  • Voor de probleemanalyse

PRO-Advies

Soms is er behoefte aan onafhankelijk advies na een PRO-Werkgesprek. Er is verschil van inzicht, mogelijk is er een medische oorzaak of er wordt getwijfeld aan de match tussen aanwezige en gevraagde competenties etc. In deze situaties bieden wij onafhankelijk advies. We helpen vraagstukken analyseren en te herleiden naar mens en bedrijf. Bij een medische oorzaak adviseren we een consult met de bedrijfsarts. De adviseur helpt zo bewust (de-) medicaliseren.