Loonwaarde

Gemeenten

 • Loonwaarde-expert beschikt over een landelijk netwerk van loonwaarde-experts. Er is dus altijd een loonwaarde-expert beschikbaar in uw regio

 • Dariuz is de meest gebruikte methode voor het vaststellen van de loonwaarde. De methodiek wordt toegepast in 18 van de 32 arbeidsmarktregio’s

 • Het advies wordt onafhankelijk en betrouwbaar verstrekt

 • Loonwaarde-expert biedt second opinion

 • Loonwaarde-expert geeft advies over het vaststellen van loonwaarde in beschutte of gecarfde arbeid

 • Loonwaarde-expert ondersteunt SW bedrijven in de groei naar een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming

 

Loonwaarde-expert beschikt over een landelijk dekkend netwerk van 20 arbeidsdeskundigen met ruime ervaring in het vaststellen van loonwaarde i.k.v. de Participatiewet. Deze zijn flexibel inzetbaar. De loonwaarde wordt vastgesteld in 3 stappen:

Praktijk

Bas Spaan maakt sierhekwerk in een klein metaalbedrijf. Bas heeft een positieve instelling en werkt graag met zijn handen. Psychische klachten leiden ertoe dat hij zeer gevoelig is voor druk en hij snel afgeleid raakt. Hierdoor verliest hij overzicht en efficiëntie in handelen. Het rapport berekent de loonwaarde en het subsidiebedrag conform recente wijzigingen in de Participatiewet. In het advies laat de analyse van gevraagde en aanwezige competenties zien op welke wijze Bas in zijn kracht kan worden gebracht. Het advies draagt bij aan duurzaamheid en een groei van de loonwaarde.

Voorbeeld rapport

Bedrijven

 

De loonwaardevaststelling is een begrip in de Participatiewet en Wajong. De loonwaarde wordt echter steeds vaker vastgesteld in bedrijven en ter onderbouwing van letselschade, dit niet zonder rede! Bedrijven hebben belang bij een helder advies over loonwaarde om re-integratie in het kader van ziekte (spoor 1 en 2) vorm te geven en te anticiperen op een beoordeling WIA. Daarbij kan in een scheefgegroeide arbeidsverhouding het instrument basis bieden om te komen tot een nieuw evenwicht in eisen en verwachtingen.

 

Waarom loonwaarde vaststellen?

 • Succes re-integratie:

  • Het resultaat van re-integratie in spoor 1 vaststellen. Als na re-integratie een loonwaarde van ten minste 65% van het oorspronkelijke loon wordt gerealiseerd, wordt dit door UWV beschouwd als succesvol.

 • Nieuwe balans:

  • Loonwaarde dient bij verlies arbeidsprestatie als basisdocument voor partijen om afspraken te maken over nieuwe arbeid

  • De werknemer keert na ziekte terug, maar haalt niet meer het oude niveau

  • Er is disbalans ontstaan tussen wat het werk vraagt en het functioneren van de werknemer

 • IVA:

  • Loonwaarde om vast te stellen of er sprake is meer dan 80% arbeidsongeschiktheid zonder kans op herstel. In samenspraak met de bedrijfsarts

 • Schadelast:

  • U overweegt na beoordeling WIA de werknemer terug in dienst te nemen tegen een vast te stellen loonwaarde. Advies loonwaarde kan een basis zijn om nieuwe afspraken te maken over arbeid. U vergelijkt dit resultaat met de schadelast bij instroom WIA

Praktijk

Misha is uitgevallen na een TIA. Onderzoek bevestigt dat er geen volledig herstel is in alle hersenfuncties. Na een lange herstelperiode re-integreert Misha in de eigen arbeid systeembeheer. Het takenpakket wordt aangepast en passend gemaakt na advies van de BA en de AD. Hoewel de werkhervatting passend is lijkt Misha niet het oude niveau te halen. Enkele maanden later leidt de spanning tussen eisen en performance tot hernieuwde uitval. De arbeidsdeskundige adviseert om de loonwaarde vast te stellen. Na onderzoek stelt de loonwaarde-expert een arbeidsprestatie van 67% vast ten opzichte van het eigen werk. Naar aanleiding van het rapport worden eisen en verwachtingen opnieuw besproken. De werkgever wil Misha graag in dienst houden als er afspraken gemaakt kunnen worden over nieuwe arbeid. Misha verkiest deze mogelijkheid boven re-integratie elders. Ook wordt er een verbetertraject gestart omdat uit de functiematch blijkt dat Misha wordt overvraagd in enkele competenties. Afgesproken wordt om de loonwaarde over 6 maanden hernieuwd vast te stellen om groei in functioneren te objectiveren.